Gül Ülkäm

Habarlaşmak

BIZIŇ BILEN HABARLAŞYŇ

SALGYMYZ

1. Ahal welaýaty, Bäherden etraby, Ýarajy obasy, M. Gurbanow köçesiniň 7-nji jaýy

2. Aşgabat şäheri, Oguzhan köçesi 85-nji jaýy

TELEFON BELGILER

+993 (12) 96-51-80

+993 (65) 65-99-02

E-Mail

gululkam9@gmail.com

FAKS

+993 (12) 96-51-80