Täzelikler

“Eksport-import amallary üçin bir penjire” ulgamynyň işini utgaşdyrmak boýunça Pudagara iş toparynyň nobatdaky mejlisi.

2022-nji ýylyň 27-nji aprelinde Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň gurnamagynda “Eksport-import amallary üçin bir penjire” ulgamynyň işini utgaşdyrmak boýunça Pudagara iş toparynyň nobatdaky mejlisi geç...

Hormatly Prezidentimiz Ahalyň täze edara ediş merkeziniň gurluşygy bilen tanyşdy.

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow penşenbe güni Ahal welaýatyna iş saparyny amala aşyryp, bu sebitiň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň gurluşygynda alnyp barylýan işler bilen tanyşdy.Türkmen...

Ahal welaýatynyň merkeziniň gurluşygy boýunça komitet döredildi

Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň ýokary hilli gurlup ulanmaga berilmegini üpjün etmek maksady bilen, Ahal welaýatynyň merkeziniň gurluşygy boýunça döwlet komiteti döredildi.Türkmenistany...