Gurluşyk gurnama işleri

Kärhanamyzyň ýene bir esasy ugurlarynyň biri hem dürli maksatly taslamalaryň gurluşyk-gurnama işleridir. Biz bu ugurda eýýäm uzak ýyllardan bäri zähmet çekýäris.

Biziň hyzmatlarymyz:

“Gül Ülkäm” hususy kärhanasy esasan Lift hyzmatlaryny- ýagny, liftleriň meýilnamalaýyn tehniki işlerini, olary ätiýaçlyk enjamlar (şaýlary) bilen üpjün etmek işlerini, gümrük dellalçylyk hyzmatlaryny-ýagny, gümrük deklarasiýalaryny ýazyp bermek işlerini, kompýuter hyzmatlaryny, terjimeçilik hyzmatlaryny we gurluşyk gurnama işlerini ýerine ýetirýän köpugurly kärhanadyr. Kärhanamyz bu ugurlarda Türkiýäniň, Hytaýyň, Germaniýanyň, Finlandiýanyň we Koreýanyň öňdebaryjy kompaniýalary bilen iş salyşýar.

Aýratynlyklarymyz:

Ýokary tejribeli hünärmenler

Ýokary hilli tehniki harytlar

Köpugurly işlerde tejribe

Ygtybarly hyzmatdaşlyk