Gül Ülkäm

Hyzmatlar

"Gül ülkäm" hususy kärhanasy özüniň mümkinçilikleriniň çäklerinde öz müşderilerine:


- maslahatlary bermekligi,

- liftleriň gurluşyklaryny amala aşyrmaklygy,

- liftlere, hyzmatlary ýerine ýetirmekligi,

- liftleri gerekli ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün etmekligi, arzan we ylalaşylan bahalarda ýerine ýetirmekligi hem teklip edýär.

Biziň hususy kärhanamyz Aşgabat şäherinde we ýurdumyzyň welaýatlarynda bir näçe binalarda hereket edýän liftlere tehniki hyzmatlary ýerine ýetirýär.

BIZIŇ BILEN HABARLAŞYŇ

SALGYMYZ

1. Ahal welaýaty, Bäherden etraby, Ýarajy obasy, M. Gurbanow köçesiniň 7-nji jaýy

2. Aşgabat şäheri, Oguzhan köçesi 85-nji jaýy

TELEFON BELGILER

+993 (12) 96-51-80

+993 (65) 65-99-02

E-Mail

gululkam9@gmail.com

FAKS

+993 (12) 96-51-80